Sistem eGPA - Pendaftaran ID Pengguna Online [Semakan Status]

Maklumat Utama
Tindakan Utama * :
PERHATIAN : Sila masukkan No. Rujukan Pendaftaran untuk Semakan Status.


No. Rujukan Pendaftaran :
Jenis Pengguna * :
Kementerian * :
Agensi * :

Status Permohonan Pendaftaran ID Pengguna
No. Rujukan Pendaftaran :
Jenis Pendaftaran :
Status :

Maklumat Pegawai Merekod Pendaftaran ID
Nama Penuh :
No. Kad Pengenalan :
Emel Rasmi :
Emel Rasmi Ketua Jabatan :

Maklumat Pendaftaran ID Calon
ID Pengguna * :


No. Kad Pengenalan Baru (cth : 000000000000 )
No. Pengenalan Diri Sementara Bagi Tentera/Polis (cth : N0000000 )
Gelaran * :
Nama Pengguna * :
Gambar

Format yang dibenarkan : gif,png,jpeg dan jpg. Saiz tidak lebih dari 2 MB

Jawatan/Gred * :
Jawatan/Gred * :
Sektor * :
Seksyen * :
Unit * :
Seksyen/Unit/Jabatan * :
No. Tel. Pejabat :
No. Tel Bimbit :
No. Faksimili :
Emel Rasmi * :
( cth: .gov, .org, .com, .edu dll )
Pernah Mendaftar di Mi-UAP (My Results) ? *

Button

Maklumat Senarai Calon Pendaftaran ID
Tiada Rekod

Senarai Dokumen Sokongan
Tiada Rekod

Muat Naik Dokumen Sokongan
No
1.